Arctophila Rupr. ex Andersson

Hänggräs

Beskrivning. Fleråriga, beståndsbildande gräs. Jordstam med grova utlöpare. Strån grova, meterhöga, nedtill ofta med sidoskott från bladvecken. Blad i två rader, ljusgröna, nästan en centimeter breda, med tydligt avsatt mittnerv. Snärp drygt fem millimeter långt, trubbigt. Bladslidor slutna till hälften. Vippor långa, glesa, gulbruna till rödbruna, plymlika, vippgrenar slaka, hängande. Småax i spetsen av vippgrenarna, något plattade, borstlösa, med tre till sju blommor. Skärmfjäll kortare än ytteragnarna, likstora, rundtrubbiga, örtartade med hinnkant, omslutande nedre ytteragnen, nedre skärmfjäll med tre nerver, övre med fem nerver. Ytteragnar otydligt femnerviga, trubbiga, hinnkantade, med rund rygg. Ståndarknappar violetta.
Kromosomtal: 2n=42.

Etymologi. Släktnamnet Arctophila kommer av arctos (Norden, nordlig) och philos (vän), och betyder 'hör hemma i norr'.

Släktet har bara en art, hänggräs (A. fulva).

Familj: Poaceae

Art:
hänggräs (A. fulva)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/arcto/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg