Hänggräs

Arctophila fulva (Trin.) Andersson

Vetenskapliga synonym: Colpodium fulvum (Trin.) Griseb.; Arctophila pendulina (Laest.) Andersson (var. pendulina)
Svenska synonym: älvhänggräs (var. pendulina)

Hengjegras Hængegræs Pohjansorsimo

Hänggräs Beskrivning. Hänggräs är ett storväxt, kraftigt byggt gräs som genom talrika utlöpare bildar vidsträckta bestånd. Stråna kan bli en meter höga och är grova med blad i två rader, nertill har de ofta sidoskott från bladvecken. Bladen är ljusgröna och centimeterbreda med tydlig mittnerv. Snärpet är trubbigt och omkring fem millimeter långt. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är gulbruna till rödbruna med violett anstrykning, de blir omkring tre decimeter långa och är Hänggräs ganska glesa med talrika, slakt hängande, tunna vippgrenar. Småaxen har tre till sju blommor och är samlade i spetsen av vippgrenarna. Skärmfjällen är örtartade och trubbiga samt nästan likstora. Ytteragnarna är trubbiga och är utspärrade vid blomningen. Ståndarknapparna är violetta och två millimeter långa.
Hänggräs har ett mycket karaktäristiskt utseende med glesa vippor med slaka vippgrenar, höga grova strån Hänggräs och breda ljusgröna blad som ger bestånden en typisk färg. I Sverige förekommer endast varieteten älvhänggräs (var. pendulina (Laest.) Holmb.), som ursprungligen beskrevs som en egen art. Den utmärks av glesare vippa med mer hängande vippgrenar samt rundtrubbiga ytteragnar.

Hänggräs

Utbredning. Hänggräs är sällsynt och förekommer endast i Norrbotten. Den växer i stora bestånd på gyttjiga, tidvis översvämmade stränder vid älvar och havsvikar, i eller nära vatten. Växtplats för hänggräs Första fynduppgift är från Torne älv varifrån Lars Levi Laestadius beskrev den 1833 (Nordstedt 1920). Ett exemplar insamlat av Laestadius år 1831 finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet fulva betyder gulbrun.

Familj: Poaceae
Släkte: Arctophila

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/arcto/arctful.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg