Apera Adans.

Kösor

Beskrivning. Ettåriga, löst tuvade gräs. Strån upprätta, släta. Blad platta. Vippa rikblommig, yvig eller sammandragen. Småax enblommiga, plattade. Skärmfjäll spetsiga, hinnartade, det övre trenervigt, det nedre ennervigt. Ytteragn rundryggad, med långt borst.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Släktet skiljs från venar (Agrostis) genom att arterna i släktet kösor har borst som är omkring tre gånger längre än småaxen.

Etymologi. Släktnamnet Apera konstruerades av den franske botanisten Adanson, som beskrev släktet 1763.

Släktet har tre arter. I Sverige förekommer de två arterna kösa (A. spica-venti) och alvarkösa (A. interrupta).

Familj: Poaceae

Arter:
alvarkösa (A. interrupta)
kösa (A. spica-venti)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/apera/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg