Kösa

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.

Vetenskapliga synonym: Agrostis spica-venti L.
Svenska synonym: åkerkösa, åkerven

Åkerkvein Vindaks, Almindelig Vindaks Luoho Loose Silky-bent Acker-Windhalm

Kösa Beskrivning. Kösa är ett löst tuvat, ettårigt gräs med rikt grenad, yvig vippa och strån som kan bli upp till en meter höga. Bladen är breda, platta och något slaka, och snärpet är mellan fem och tio millimeter långt. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är stora och yvigt utbredda med mängder av små, plattade, enblommiga småax. Kösa Skärmfjällen är hinnlika och kölade, och ytteragnarna har ett hårfint borst som är omkring tre gånger längre än småaxet. Ståndarknapparna är omkring en och en halv millimeter långa.
Kösa Den andra arten i släktet, alvarkösa (A. interrupta), är småväxt, med sammandragen vippa, kort snärp och ståndarknappar som endast är en halv millimeter långa. Kösa är mest lik storven (Agrostis gigantea), vilken den ofta växer tillsammans med, den senare har dock borstlösa småax.

Kösa

Utbredning. Kösa är ganska sällsynt men förekommer från Skåne till Hälsingland. Den växer vanligen i sandiga åkrar, och kan vara lokalt talrik. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Olof Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Kösa, närbild av småax

Etymologi. Artnamnet spica-venti kommer av latinets spica (ax) och ventus (vind), vilket syftar på den yviga vippan. Det svenska namnet kösa är enligt Linné (1755) ett uppländskt namn på arten.

Familj: Poaceae
Släkte: Apera

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Et årigt och ganska elakt ogräs uti Rågåkrar hälst i Skogsbygden, och i synnerhet i fucktig Sandmylla....
...Wissa år ser man det ock så ömnigt i Åkrarne, at man skulle tro det där wara sådt; men detta inträffar i synnerhet på sådane ställen där Säden om wintren eller wåren tagit skada. Om man där så wäl som på Trädesåkrarne gjorde sig möda, at så snart Wippan synes, afslå det, wore det snart utrotadt...
...Stråen brukas hos oss endast til Piprensare, och Wipporne hopbindas til Damborstar, men af de förra kunna flätas wackra Stråhattar, små Bordmattor o. d. m."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/apera/aperspi.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg