Alvarkösa

Apera interrupta (L.) P. Beauv.

Vetenskapliga synonym: Agrostis interrupta L., Apera spica-venti (L.) P. Beauv. f. pygmaea Fr.
Svenska synonym: alvarven

Alvarkvein Alvar-Vindaks Dense Silky-bent Unterbrochener Windhalm

Alvarkösa Beskrivning. Alvarkösa är ett oftast mycket småväxt, ettårigt gräs som kan bli upp till tre decimeter högt. Den växer enstaka eller i lösa tuvor, och har platta blad som dock är ganska smala. Snärpet är kort, endast tre till fem millimeter långt. Arten blommar i juni. Vippan är rikt grenig och mångblommig, men alltid ihopdragen och smal, den är ganska tät i övre delen men glesare och liksom avbruten nedtill. Småaxen är små och enblommiga med hinnlika spetsiga skärmfjäll. Ytteragnen har ett hårfint borst som är omkring tre gånger så långt som småaxet. Ståndarknapparna är korta, bara omkring en halv millimeter.
Alvarkösa är mycket lik en småvuxen kösa (A. spica-venti), men den senare har en utbredd, yvig vippa, längre snärp och längre ståndarknappar.

Alvarkösa

Utbredning. Alvarkösa är sällsynt och förekommer endast på Öland och Gotland, där den växer på alvar, ofta vid uttorkade småvätar. Första fynduppgift publicerades 1924 av T. Vestergren i Svensk Botanisk Tidskrift (Hylander 1954).

Etymologi. Artnamnet interrupta betyder avbruten och syftar på vippans utseende.

Familj: Poaceae
Släkte: Apera

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/apera/aperint.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg