Anthoxanthum L.

Vårbroddar

Beskrivning. Fleråriga, tuvade gräs. Strån enkla, upp till tre decimeter höga. Blad platta, bladslidor fårade, ibland korthåriga, ofta med hårkantad mynning. Snärp kort. Vippa tät och axlik, mörkgrön men blir senare gulglänsande. Småax med bara en fullt utvecklad blomma. Skärmfjäll jämnt avsmalnande i långa spetsar, kant hinnartad, nedre skärmfjäll kortare än övre. Ståndare oftast två. Stift med två fjäderlika märken.
Kromosomtal: 2n=10 (fjällvårbrodd), 2n=20 (vårbrodd).

Etymologi. Släktnamnet Anthoxanthum kommer av grekiskans anthos (blomma) och xanthos (gul), namnet syftar på de med tiden gulglänsande axen.

Släktet har nästan tjugo arter. I Sverige förekommer de två arterna fjällvårbrodd (A. alpinum) och vårbrodd (A. odoratum). Tillfälligt har också arter som fransk vårbrodd (A. aristatum) påträffats.

Familj: Poaceae

Arter:
fjällvårbrodd (A. alpinum)
vårbrodd (A. odoratum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/antho/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg