Ammophila Host

Sandrör

Beskrivning. Tuvade, fleråriga gräs med krypande jordstam. Strå grovt, upprätt. Blad smala, rännformade, med vass spets, håriga på ovansidan, kala och glänsande på undersidan. Snärp hinnlikt, långt. Vippa tät, allsidigt axlik. Småax enblommiga, plattade, utan borst. Skärmfjäll hinnkantade, nästan liklånga. Ytteragn tre- till femnervig, med tunna hår vid basen. Inneragn liklång med ytteragnen.
Kromosomtal: 2n=14, 28, 56.

Etymologi. Släktnamnet Ammophila kommer av grekiskans ammos (sand) och phileo (älska) och betyder sandälskande, vilket syftar på växtplatsen.

Släktet har två arter. I Sverige förekommer bara arten sandrör (A. arenaria).

Familj: Poaceae

Art:
sandrör (A. arenaria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/ammop/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg