Alopecurus L.

Kavlar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga gräs. Strå upprätt eller knäböjt. Blad och bladslidor kala. Vippa tät, axlik. Småax talrika, plattade, enblommiga. Skärmfjäll likstora, kala eller håriga, trenervade. Ytteragnar hinnlika, med eller sällan utan borst. Inneragn mycket liten eller saknas. Småax avfallande som en enhet.
Kromosomtal: 2n=14 (gulkavle, renkavle), 2n=28 (kärrkavle, svartkavle, ängskavle).

Etymologi. Släktnamnet Alopecurus kommer av latinets alopex (räv) och oura (svans) och betyder rävsvans, vilket syftar på vippans form.

Släktet har omkring 40 arter, varav fem förekommer regelbundet i Sverige. De vanligaste är ängskavle (A. pratensis) och kärrkavle (A. geniculatus). Ytterligare två arter, sydkavle (A. antarcticus) och knölkavle (A. bulbosus) har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
gulkavle (A. aequalis)
kärrkavle (A. geniculatus)
renkavle (A. myosuroides)
svartkavle (A. arundinaceus)
ängskavle (A. pratensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg