Renkavle

Alopecurus myosuroides Huds.

Vetenskapliga synonym: A. agrestis L.

Åkerreverumpe Ager-Rævehale Rikkapuntarpää Black-grass Acker-Fuchsschwanzgras

Renkavle Beskrivning. Renkavle är ett medelstort, ettårigt gräs som är grenat från basen och växer i små tuvor. Stråna är upprätta, kala och kan bli upp till sex decimeter höga. De långspetsade bladen är något blågröna. Arten blommar i juni-juli. Vippan är omkring sex centimeter lång, spenslig och avsmalnande i båda ändarna, den är blågrön men blir ofta violettbrun i soliga lägen. Småaxen är gleshåriga och tämligen blanka. Skärmfjällen är strävt vingkantade i övre delen och ståndarknapparna är mörkgula.
Renkavle känns lättast igen på vippans oftast violettbruna småax, som har en sträv vingkant i övre delen.

Utbredning. Renkavle växer i sandiga åkrar och vägkanter i Skåne och på Öland och Gotland, men den kan också påträffas tillfälligt på ruderatmark. Den är sällsynt, utom på södra Gotland där den kan vara ganska vanlig. Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades 1790 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet myosuroides kommer av grekiskans mys (mus) och oura (svans) samt latinets -oides (liknande) och betyder mussvansliknande, vilket syftar på vippans form.

Familj: Poaceae
Släkte: Alopecurus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Finnes på ganska få ställen på Åkerrenar, och ätes wäl af Husdjuren, men man har troligen icke gjort försök at odla den."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/alopmyo.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg