Kärrkavle

Alopecurus geniculatus L.

Knereverumpe Knæbøjet Rævehale Polvipuntarpää Hnjáliðagras Marsh Foxtail Knick-Fuchsschwanzgras

Kärrkavle Beskrivning. Kärrkavle är ett lågväxt, flerårigt gräs. Stråna är vid basen nedliggande och rotslående, knäböjda ungefär vid mitten och omkring tre decimeter höga. Bladen är grågröna, liksom de något uppblåsta bladslidorna. Det översta bladet är kort. Arten blommar under hela sommaren, från maj till augusti. Vipporna är smala och axlika, omkring fyra centimeter långa, och har en gråblå till matt violett färg. Småaxen är mjukhåriga och har ett långt utskjutande borst. Blommorna har ståndare med violetta till bruna knappar.
Kärrkavle liknar ängskavle (A. pratensis) men är mindre och känns igen på de grågröna Kärrkavle bladen, de knäböjda stråna och de smala vipporna. Småxens tydliga borst skiljer den från den snarlika arten gulkavle (A. aequalis), som har mer blådaggiga blad, samt borstlösa småax med orangegula eller gulvita ståndarknappar.

Kärrkavle

Utbredning. Kärrkavle är vanlig och förekommer på alla slags fuktig mark, från Skåne till Torne Lappmark. Arten är konkurrenssvag och växer helst på bar mark eller där omgivande vegetation är kort. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732, arten är dock omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet geniculatus kommer av latinets genu (knä), geniculum (litet knä), namnet betyder knäböjd och syftar på strået.

Familj: Poaceae
Släkte: Alopecurus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/alopgen.html
Senaste uppdatering: 19 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg