Svartkavle

Alopecurus arundinaceus Poir.

Vetenskapliga synonym: A. nigricans Hornem., A. ventricosus Pers.

Strandreverumpe Sort Rævehale Ruokopuntarpää

Svartkavle Beskrivning. Svartkavle är ett ganska storväxt, flerårigt gräs med ett par decimeter långa underjordiska utlöpare. Stråna kan bli drygt en meter höga och har grågröna blad som är omkring en centimeter breda, ofta med vitaktigt överdrag. Typiskt för arten är att den översta bladslidan vanligen är tydligt vidgad kring strået. Snärpet är omkring fem millimeter långt. Arten blommar i juni-juli. Småaxen sitter samlade i en tät axlik vippa som är tämligen kort och tjock med tvär bas. Skärmfjällen har utböjda spetsar och kanterna är vanligen tätt långhåriga. Ytteragnarna har tvärt avskurna spetsar och oftast ett kort borst.
Svartkavle kännetecknas av sina grova strån, vitaktigt Svartkavle gråblå breda blad, vidgade bladslidor, långa utlöpare och småax med utböjda spetsar. Den är dock inte alltid klart skild från ängskavle (A. pratensis) och de två arterna hybridiserar också där de möts. Ängskavle har mycket korta utlöpare, smalare vippa, smalare blad och ej vidgade bladslidor, samt småax med tilltryckta spetsar.

Svartkavle Utbredning. Svartkavle växer på havsstränder och är vanlig från Blekinge till Uppland, men finns även sällsynt vid kusten i några andra landskap från Bohuslän till Norrbotten. I sällsynta fall kan arten påträffas i inlandet. Första fynduppgift är från Öland och Blekinge och publicerades 1817 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arundinaceus betyder 'som liknar vass' och kommer av Arundo som är ett äldre vetenskapligt släktnamn på vass (Phragmites australis).

Familj: Poaceae
Släkte: Alopecurus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/aloparu.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg