Gulkavle

Alopecurus aequalis Sobol.

Vetenskapliga synonym: A. fulvus Sm.

Vassreverumpe Gul Rævehale Rantapuntarpää Vatnsliðagras Orange Foxtail Ziegelrotes Fuchsschwanzgras

Gulkavle Beskrivning. Gulkavle är ett lågväxt, ettårigt eller kortlivat flerårigt gräs som har veka knäböjda strån. Bladen är grågröna och den översta bladslidan något vidgad. Arten blommar från maj till augusti. Vippan är axlik, omkring fyra centimeter lång och grågrön. Småaxen är korta och breda och har inget synligt borst. Gulkavle Ståndarknapparna är små och korta, de är först ljusgula men blir med tiden orangefärgade.
Gulkavle liknar kärrkavle (A. geniculatus) som också har låga, veka och knäböjda strån, men den senare har violetta ståndarknappar och småax med långt utskjutande borst.

Gulkavle, knäböjt strå Utbredning. Gulkavle förekommer i nästan hela landet. Den är ganska vanlig i fuktiga miljöer som kärrkanter, dammar och diken. Arten är konkurrenssvag och växer oftast på naken jord, men försvinner då vegetationen sluter sig. Gulkavle Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aequalis kommer av latinets aequus (lika).

Familj: Poaceae
Släkte: Alopecurus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/alopaeq.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg