Aira L.

Småtåtlar

Beskrivning. Lågväxta, späda, kala, ettåriga gräs. Strån enstaka eller löst tuvade. Blad platta, smala, knappt fem millimeter breda. Snärp hinnlikt. Vippa grenig, utbredd eller axlikt sammandragen. Småax tvåblommiga, blommor tvåkönade. Skärmfjäll likstora, hinnartade, en- till trenerviga, borstlösa. Ytteragnar med tydligt borst, håriga vid basen, hinnlika, i spetsen tvåkluvna.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Aira användes som namn på ett gräs redan hos Theofrastos (300 f. Kr.).

Släktet har tio arter. I Sverige förekommer bara de två arterna vårtåtel (A. praecox) och vittåtel (A. caryophyllea). Ytterligare en art, fintåtel (A. elegantissima), har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
vittåtel (A. caryophyllea)
vårtåtel (A. praecox)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/aira/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg