Vårtåtel

Aira praecox L.

Dvergsmyle Tidlig Dværgbunke Kääpiölauha Early Hair-grass Frühe Haferschmiele

Vårtåtel Beskrivning. Vårtåtel är ett litet, lågväxt, ettårigt gräs som växer i små tuvor. Stråna är styva, ofta rödanlupna och blir sällan mer än en decimeter höga. Bladen är platta och ganska korta. Arten blommar redan från april till juni och den torkar och gulnar redan under sommaren. Vippan är kort och axlikt ihopdragen med upprätta vippgrenar. Småaxen är ofta rödaktiga, mer eller mindre glänsande, och har trubbiga ytteragnar med tydligt borst.
Vårtåtel Vårtåtel är lätt att känna igen på de axlikt sammandragna vipporna med borstförsedda småax. Den andra arten i släktet, den sällsynta vittåteln (A. caryophyllea), skiljs genom yvig vippa med utbredda grenar.

Vårtåtel Utbredning. Vårtåtel förekommer från Skåne till Uppland och är ganska vanlig på torr, sandig mark vid kusten. Den uppträder ofta i stort antal och kan genom sina vanligen rödanlupna strån ge hela marken en rödaktig ton. Första fynduppgift är från Skåne där den hittades av Linné den 22 juni 1749, fyndet publicerades 1751 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet praecox är latinets ord för tidig, brådmogen, vilket syftar på att arten uppträder på försommaren.

Familj: Poaceae
Släkte: Aira

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Detta war et af the minsta gräs, som wäxa i Sverige, hwilket jag icke sedt, sedan jag war i Frankrike, der det allmänt wäxer. Här fans det öfwer alt på torra och magra ställen wid wallar och wägar, fast det redan war tort och mogit."

Ur Carl Linnaei Skånska Resa av Carl von Linné (1751)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/aira/airapra.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg