Vittåtel

Aira caryophyllea L.

Kvitsmyle Udspærret Dværgbunke Silver Hair-grass Nelken-Haferschmiele

Vittåtel" Beskrivning. Vittåtel är ett litet ettårigt, kalt gräs som växer enstaka eller i små tuvor. Stråna blir en till två decimeter höga, med smala blad och något sträva bladslidor. Arten blommar i maj-juni. Vipporna är yviga med utspärrade vippgrenar. Småaxen är små, omkring två millimeter långa, och sitter på skaft som är tre till fyra gånger längre än småaxet. Skärmfjällen är något rosatonade med silverglänsande, hinnlika spetsar. Ytteragnarna är spetsiga och har tydligt borst.
Vittåtel" Vittåtel har ett mycket karaktäristiskt utseende och kan knappast förväxlas med andra arter. Den är mest lik kruståtel (Deschampsia flexuosa), men den senare är mycket större, flerårig och har trådsmala blad. Arten vårtåtel (A. praecox) skiljs genom axlikt sammandragen vippa.

Vittåtel" Utbredning. Vittåtel är sällsynt och förekommer endast i södra Sverige, från Skåne till Uppland. Den växer på solvarma, sandiga platser, som hedmarker, vägkanter och klipphyllor. Första fynduppgift är från Hammarlunda, Skåne och publicerades 1805 (Nyman 1868).

Etymologi. Artnamnet caryophyllea betyder 'lik karyophyllon' en växt som omnämns av Plinius. Namnet betyder nejlika och syftar på någon nejlikväxt (Caryophyllaceae).

Familj: Poaceae
Släkte: Aira

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art liknar till sitt utseende i allmänhet temligen Krustådan (Aira flexuosa), men är mycket mindre till alla delar och ganska täck."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/aira/airacar.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg