Agrostis L.

Venar

Beskrivning. Ett- till fleråriga, vanligen lågväxta gräs, med kort eller krypande jordstam, ibland med ovanjordiska utlöpare (stoloner). Strån späda, löst tuvade. Blad smala, platta, inrullade eller trådfina. Snärp hinnlikt, kort och trubbigt eller utdraget. Vippa yvig eller hopdragen, skir, med talrika småax. Småax enblommiga, utan hår innanför skärmfjällen. Skärmfjäll likstora, spetsiga, längre än blomman. Ytteragn hinnlik, ibland med fint borst. Inneragn saknas hos vissa arter.
Kromosomtal varierande

Övrigt. Venar är en systematiskt svårbemästrad grupp med mycket variabla och delvis oklart avgränsade arter. Släktet känns lättast igen på sina mycket små enblommiga småax. Venar liknar mest de två arterna i släktet kösor (Apera), de senare har dock ytteragnar med borst som är flera gånger längre än själva småaxet.

Användning. Arterna har späda strån och fina mjuka blad, flera av dem ingår därför i gräsfröblandningar till gräsmattor och greener på golfbanor.

Etymologi. Släktnamnet Agrostis var namnet på ett gräs hos Homeros (800 f. Kr.).

Släktet har omkring 220 arter, varav åtta förekommer i Sverige. Vanliga arter är till exempel krypven (A. stolonifera), rödven (A. capillaris) och storven (A. gigantea). Utöver de åtta arterna som är bofasta i vårt land har ytterligare sju arter påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
bergven (A. vinealis)
brunven (A. canina)
fjällven (A. mertensii)
krypven (A. stolonifera)
kvarnven (A. scabra)
köseven (A. clavata)
rödven (A. capillaris)
storven (A. gigantea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg