Bergven

Agrostis vinealis Schreb.

Vetenskapliga synonym: A. canina L. ssp. montana (Hartm.) Hartm., A. canina L. var. montana Hartm., A. canina L. var. arida Schltdl., A. coarctata Ehrh. ex Hoffm., A. hyperborea Laest., A. stricta J. F. Gmel.

Bergkvein Sand-Hvene Jäykkärölli Týtulíngresi Brown Bent Sand-Straußgras

Bergven Beskrivning. Bergven är ett lågväxt, flerårigt gräs med korta underjordiska skott, men utan ovanjordiska utlöpare. Stråna kan bli omkring en halv meter höga, men är ofta lägre, och de saknar bladskott innanför bladslidorna. Stråbladen är smala och plattade, men bladen på de vegetativa skotten är ihoprullade och nästan trådsmala. Snärpet är två millimeter långt. Arten blommar i juni-juli, vipporna Bergven är purpurfärgade eller gråbruna, smala men ganska täta och ofta ihopdragna. Vippgrenarna är mycket sträva. Småaxen är enblommiga och ytteragnarna har ett tydligt borst. Inneragnen saknas eller är mycket liten. Ståndarknapparna är en till två millimeter långa.
Bergven är mycket lik arten brunven (A. canina) och de två har ofta betraktats som samma art. Bergven Den senare skiljs dock genom förekomsten av ovanjordiska utlöpare som utgår innanför bladslidorna. Bergven kan också förväxlas med krypven (A. stolonifera), men den senare har platta blad och vanligen borstlösa småax med välutvecklad inneragn.

Bergven

Utbredning. Bergven är vanlig från Skåne till Gästrikland, men förekommer mindre allmänt till Torne Lappmark. Arten växer torrt, på berghällar och sandmarker. Den snarlika arten brunven (A. canina) växer på fuktig mark.

Etymologi. Artnamnet vinealis kommer av latinets vinum (vin) och betyder 'som växer i vingården'.

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Norden
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agrovin.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg