Kvarnven

Agrostis scabra Willd.

Vetenskapliga synonym: A. hyemalis auct.

Møllekvein Rugrenet Hvene Rikkarölli Rough Bent

Beskrivning. Kvarnven är ett medelstort, ettårigt gräs som växer i lösa tuvor. Stråna blir omkring en halv meter höga och domineras av den mycket stora vippan, vilken kan uppta nästan hälften av stråets längd. Arten blommar i juli-augusti, vipporna är stora och glesa med långa sträva vippgrenar. Småaxen är enblommiga och har långa, smala, sträva skärmfjäll, det större ungefär dubbelt så långt som den oftast borstlösa ytteragnen.
Kvarnven är mycket lik arten köseven (A. clavata), men den senare har småax med kortare skärmfjäll, av vilka det större endast är lite längre än ytteragnen. Köseven är dessutom mer högväxt med en förhållandevis kortare vippa.

Utbredning. Kvarnven härstammar från Nordamerika och kan sällsynt påträffas tillfälligt i hamnar, på bangårdar och ruderatmark. Första fynduppgift är från Hästholmen, Nacka, Södermanland där den hittades av T. Vestergren. Fyndet publicerades av O. Holmberg år 1922 (Hylander 1971). I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns exemplar av kvarnven som är insamlade av Vestergren vid Hästholmen åren 1916 och 1920. Ett av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet scabra kommer av latinets scaber (sträv, skrovlig), namnet syftar på de sträva vippgrenarna och skärmfjällen.

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agrosca.html
Senaste uppdatering: 1 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg