Fjällven

Agrostis mertensii Trin.

Vetenskapliga synonym: A. borealis Hartm.

Fjellkvein Fjeld-Hvene Pohjanrölli

Fjällven

Beskrivning. Fjällven är ett småväxt, tuvat, flerårigt gräs utan utlöpare. Stråna är späda, upprätta och blir en till tre decimeter höga. Bladen är smala men platta och snärpet är en till två millimeter långt. Arten blommar i juli-augusti, vipporna är små och ganska glesa med utstående vippgrenar även efter blomningen. Småaxen är enblommiga med rödaktiga skärmfjäll. Fjällven Ytteragnarna har ett tydligt borst och inneragnarna är mycket korta eller saknas. Ståndarknapparna är gula och knappt en millimeter långa.
Fjällven liknar de andra arterna i släktet venar (Agrostis), men känns igen på småaxens tydliga borst och de korta ståndarknapparna som är mycket kortare än småaxet.

Fjällven

Utbredning. Fjällven är vanlig i fjälltrakterna från Dalarna till Torne Lappmark, men förekommer även sällsynt i skogslandet nedom fjällen. Arten växer främst i hedar och ängsmark i fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet mertensii hedrar den tyske botanisten K. H. Mertens (1796-1830).

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...liknar temligen den vanliga Hundhvenen, men är i allmänhet kortare till nästan alla sina delar, med bredare och plattare rotblad (likväl mest smalare än stråbladen). Vippan är ständigt öppen, nästan pyramidlik, mager och stadig, gråbrun."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agromer.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg