Storven

Agrostis gigantea Roth

Vetenskapliga synonym: A. stolonifera L. var. gigantea (Roth) W. D. J. Koch

Storkvein Stortoppet Hvene Isorölli Black Bent

Storven Beskrivning. Storven är ett vanligen storväxt och relativt kraftigt byggt gräs som kan bli upp till en meter högt. Från basen utbildas korta underjordiska utlöpare, men aldrig några ovanjordiska så kallade stoloner. Bladen är breda blad och snärpet är långt spetsigt. Arten blommar juli-augusti. Vipporna är stora och yviga med långskaftade och talrika, mycket korta, tofslika vippgrenar vid nedersta noden. Vippan är utbredd också efter blomningen. Småaxen saknar borst men har både ytteragn och inneragn. Storven är en mycket variabel art inom vilken flera olika varieteter urskiljs.
Storven, sn&aunl;rp Arten är mycket lik krypven (A. stolonifera) och kan vara mycket svår att skilja från denna. I typiska fall skiljs den senare på förekomsten av ovanjordiska utlöpare (stoloner) och avsaknaden av de för storven typiska tofslika nedre vippgrenarna. Arten rödven (A. capillaris) skiljs genom kort och trubbigt snärp.

Storven Utbredning. Storven är vanlig i nästan hela landet, utom i fjällkedjan. Den växer både på torr och på fuktig mark, till exempel som ogräs i åkrar, vid gårdar och på ruderatmarker, men också i naturliga biotoper, som i fuktängar och på alvarmark.

Etymologi. Artnamnet gigantea kommer av latinets gigas (jätte) och betyder 'mycket stor'.

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agrogig.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg