Köseven

Agrostis clavata Trin.

Vetenskapliga synonym: A. bottnica Murb., A. hyemalis auct.

Svensk Hvene Hoikkarölli

Köseven Beskrivning. Köseven är ett ganska högväxt, tuvat, vanligen ettårigt gräs utan utlöpare. Stråna är upprätta och blir en knapp meter höga. Bladen är platta, fem millimeter breda, och ljusgröna. Snärpet är ungefär tre millimeter långt och något fransigt. Arten blommar i juni-juli. Vippan är rödviolett, stor och gles med långa, slaka, mycket tunna men sträva vippgrenar. Småaxen är små, enblommiga och saknar borst. Ytteragnarna är kölade och den övre delen av kölen är sträv. Inneragnar saknas eller är mycket korta. Ståndarknapparna är violetta och mycket kortare än småaxet.
Köseven kännetecknas av sina små, enblommiga, borstlösa småax som sitter i stora glesa vippor med sträva vippgrenar. Den är mycket lik arten kvarnven (A. scabra), men den senare skiljs genom småax med längre skärmfjäll, av vilka det större är tydligt längre än ytteragnen. Kvarnven är dessutom lågväxt med förhållandevis längre vippa.

Utbredning. Köseven är sällsynt och har en nordlig utbredning, från Dalarna till Lycksele Lappmark. Den växer på fuktig jord i skuggiga bäckdalar, raviner, källdrag och på hyggen. Första fynduppgift är från Ångermanland och Medelpad och publicerades av Murbeck i Botaniska Notiser 1898 (Nordstedt 1920). Enligt Murbeck samlades den in redan år 1857 i Ångermanland av R. Fristedt. Två ark med Fristedts insamlingar finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar, ett av dem kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet clavata kommer av latinets clava (klubba) och betyder klubblik.

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Utbredning. s Ång. Långsele gästgifvaregård vid Björnmyran, enl. flera synnerligen instruktiva, å Riksmuseet samt Upsala bot. museum förvarade, af R. FRISTEDT år 1857 insamlade exemplar (med olika beteckning)..."

Ur Studier öfver kritiska kärlväxtformer. II De nordeuropeiska formerna af slägtet Agrostis av Sv. Murbeck (Botaniska Notiser 1898)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agrocla.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg