Brunven

Agrostis canina L.

Svenska synonym: hundhven

Hundekvein Hunde-Hvene Luhtarölli Velvet Bent Hunds-Straußgras

Beskrivning. Brunven är ett flerårigt gräs som saknar underjordiska skott, men som istället har långa ovanjordiska utlöpare som utgår innanför bladslidorna. Utlöparna är rotslående och bildar också sidoskott vid noderna. Stråna kan bli omkring en halv meter höga men är ofta mer eller mindre nedliggande. Stråbladen är smala och plattade medan bladen på de vegetativa skotten är ihoprullade och nästan trådsmala. Snärpet är två millimeter långt. Brunven blommar i juni-juli, vipporna är smala, men ganska täta, purpurfärgade eller gråbruna med utstående och mycket sträva vippgrenar. Småaxen är enblommiga och ytteragnarna har tydligt borst. Inneragnen saknas eller är mycket liten. Ståndarknapparna är en till två millimeter långa.
Brunven är mycket lik bergven (A. vinealis) och den senare har ofta betraktas som en underart av brunven. bergven skiljs genom avsaknaden av ovanjordiska utlöpare. Brunven kan också förväxlas med krypven (A. stolonifera), men den senare har platta blad, samt vanligen borstlösa småax med välutvecklad inneragn.

Utbredning. Brunven är vanlig från Skåne till Norrbotten och förekommer mindre allmänt upp till Torne Lappmark. Arten växer fuktigt, i kärrkanter, sumpskogar och liknande. Den är oansenlig och kan vara lätt att förbise. Den snarlika arten bergven (A. vinealis) växer torrt. Första fynduppgift publicerades 1745 av Linné som skriver att arten är allmän (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet canina kommer av latinets canis (hund).

Familj: Poaceae
Släkte: Agrostis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hundhvenen är en af de få dugliga foderväxter som trifvas på sur mossjord. Den växer der stundom temligen tätt, och igenkännes då redan på afstånd af den rödbruna färg den ger sin växtplats (Brunhven)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/agros/agrovin.html
Senaste uppdatering: 18 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg