Orchidaceae

Orkidéer

Beskrivning. Fleråriga örter med underjordiska jordstammar eller knöllika, näringslagrande rötter (amrötter); sällan utan klorofyll. Stjälk upprätt. Blad strödda eller sällan nästan motsatta, parallellnerviga, helbräddade. Blommor tvåkönade, oftast samlade i toppställda gles- eller mångblommiga ax eller klasar, någon gång ensamma. Blomkalk i två tretaliga kransar, kalkbladen i den inre kransen ofta utbildade som läpp (labellum) eller mer eller mindre välutvecklad sporre. Fertila ståndare en eller sällan två, sammanvuxen med pistillen i den så kallade könspelaren (gynostemium). Könspelarens spets ofta förlängd till en utskjutande bildning mellan märke och ståndaren (rostellum). Pollen sprids som tetrader i säckformade pollinier, vilka med särskilda klibbkroppar fäster på besökande insekters kroppar; pollinier saknas hos Cypripedium som istället har fria klibbiga pollenmassor. Fruktämne undersittande. Frukt en sprickkapsel med talrika, mycket små frön.

Övrigt. I Sverige finns ett fåtal växter som saknar klorofyll, däribland ett par orkidéarter ur släktena korallrötter (Corallorhiza), skogsfruar (Epipogium) och näströtter (Neottia). Arterna, som är gulvita eller brunaktiga till färgen, är saprofyter och lever i symbios med svampar.
Släktet guckuskor (Cypripedium) och ett par närstående släkten förs ibland till en egen familj, guckuskoväxter (Cypripediaceae).

Familjen är en av jordens artrikaste med nästan 800 släkten och omkring 18000 arter. I Sverige finns 44 arter fördelade på 23 släkten. Samtliga svenska orkidéer är fridlysta i hela landet.
Några av de mest kända arterna är nattviol (Platanthera bifolia), Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia), guckusko (Cypripedium calceolus) och Jämtlands landskapsblomma brunkulla (Gymnadenia nigra).
Många orkidéer odlas som krukväxter eller säljs som snittblommor, till exempel arter och hybrider av brudblommor (Phalaenopsis), cattleyor (Cattleya), cymbidium (Cymbidium), dendrobium (Dendrobium), miltonia (Miltonia), odontoglossum (Odontoglossum), oncidium (Oncidium) och venusskor (Paphiopedilum). Vaniljstång är den långsmala torkade frukten från vanilj (Vanilla planifolia), numera framställs smakämnet vanillin på syntetisk väg.

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Anacamptis - salepsrötter
Calypso - nornor
Cephalanthera - skogsliljor
Chamorchis - dvärgyxnen
Coeloglossum - grönkullor
Corallorhiza - korallrötter
Cypripedium - guckuskor
Dactylorhiza - handnycklar
Epipactis - knipprötter
Epipogium - skogsfruar
Goodyera - knärötter
Gymnadenia - brudsporrar
Hammarbya - myggblomster
Herminium - honungsblomster
Liparis - gulyxnen
Listera - tvåblad
Microstylis - knottblomster
Neottia - näströtter
Ophrys - ofrysar
Orchis - nycklar
Platanthera - nattvioler
Pseudorchis - vityxnen
Spiranthes - skruvax

Fridlysta
Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg