Skruvax

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Svenska synonym: höstskruvax

Almindelig Skrueaks Autumn Lady's-tresses Herbst-Schraubenstendel

Skruvax Beskrivning. Skruvax är en lågväxt, flerårig orkidé med små vita blommor som sitter i ett smalt, spiralvridet ax. Stjälken är körtelhårig upptill, en till två decimeter hög, och har tre till sju tilltryckta fjäll-lika blad. Rosettbladen är spetsiga, elliptiska till äggrunda och blågröna i färgen. Bladrosetten är vissen vid blomningen men en ny bladrosett har då anlagts vid sidan av stjälken. Skruvax blommar i augusti-september med vita blommor som sitter i ett spiralvridet ax. Blommorna har tre hopstående inre kalkblad och två utstående yttre kalkblad, läppen är trubbig med fint fransad kant. Sporre saknas.
Skruvax kan endast förväxlas med knärot (Goodyera repens) som dock skiljs genom blommor med ledad läpp som har en liten spetsig ytterdel, lättast skiljs knärot genom att den har en grenig, krypande jordstam som gör att dess bladrosetter bildar små mattor.

Blommor

Utbredning. Skruvax är mycket sällsynt och förekommer endast i Böda på norra Öland där den växer på torr kalkrik mark. Arten finns närmast på Bornholm i Danmark men förekommer inte spontant i Sverige, den inplanterades 1969 och har naturaliserats i liten skala på en av de platser där den sattes ut. I Åke Lundqvists Ölands kärlväxtflora (1986) finns uppgifter om fler utländska orkidéer som inplanterats på Öland, men ingen av de andra arterna tycks ha kunnat etablera sig.

Etymologi. Artnamnet spiralis betyder spiralvriden, vilket syftar på blomställningen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Spiranthes

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/spira/spirspi.html
Senaste uppdatering: 17 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg