Pseudorchis Ség.

Vityxnen

Beskrivning. Lågväxta orkidéer med flikiga rotknölar. Blad strödda, lansettlika. Blommor vitaktiga, i långsmalt ax, ibland ensidigt vända; stödblad smala, blekgröna. Övre kalkblad hjälmlikt hopstående; läpp nedåtriktad, kort, djupt treflikig. Sporre kort, trubbig. Fruktämne vridet.
Kromosomtal: 2n=40, 42.

Etymologi. Släktnamnet Pseudorchis kommer av grekiskans pseudes (falsk) och Orchis som är det latinska namnet på orkidésläktet nycklar (Orchis).

Släktet har ett fåtal arter varav en, vityxne (P. albida), förekommer i Sverige.

Familj: Orchidaceae

Art:
vityxne (P. albida)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/pseud/welcome.html
Senaste uppdatering: 17 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg