Vityxne

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve

Vetenskapliga synonym: Gymnadenia albida (L.) Rich., Leuchorchis albida (L.) E. Mey.; Leucorchis albida (L.) E. Mey. ssp. straminea (Fernald) Á. Löve & D. Löve, L. albida (L.) E. Mey. var. subalpina (Neuman) Hyl., L. straminea (Fernald) Soó, Pseudorchis straminea (Fernald) Soják (ssp. straminea)
Svenska synonym: klubbsporre; fjällyxne, fjällvityxne (ssp. straminea)

Kvitkurle (ssp. albida); Fjellkvitkurle (ssp. straminea) Hvid Sækspore (ssp. albida); Fjeld-Sækspore (ssp. straminea) Valkokämmekkä (ssp. straminea) Hjógrös Small-white Orchid Weißzüngel

Fjällyxne (ssp. straminea) Beskrivning. Vityxne är en orkidé med små vitaktiga, mer eller mindre doftande blommor som sitter i ett långsträckt, tätblommigt ax. Bladen är strödda och lansettlika. Vityxne blommar under sommaren med gulvita eller gråvita blommor som ibland är ensidigt vända. Blommornas kalkblad är hjälmlikt hopstående och den nedåtriktade läppen är kort och djupt treflikig. Sporren är kort och trubbig. Vityxne delas i två underarter som ibland betraktas som egna arter. Huvudunderarten Fjällyxne (ssp. straminea) vityxne (ssp. albida) har rent gröna blad, av vilka de nedre är upprätta, små smutsigt gråvita, nästan doftlösa blommor, läpp vars mittflik är längre än sidoflikarna, samt en sporre som är tjockast mot spetsen. Underarten fjällyxne (ssp. straminea) har gulgröna blad av vilka de nedre är utbredda, samt större, starkt doftande, gräddvita blommor, en läpp med liklånga flikar, samt en jämntjock sporre.

Vityxne (ssp. albida)

Utbredning. Vityxne är sällsynt men finns i nästan hela landet. Huvudunderarten vityxne (ssp. albida) är mycket sällsynt och förekommer i södra Sverige och i de sydliga fjällen, den växer på torr, ofta mager ängsmark. Underarten fjällyxne (ssp. straminea) förekommer bara i fjälltrakterna, den växer på kalkrik mark, på ängar och i dryashedar. Första fynduppgift är från Lillö, Skåne och publicerades av Leche 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet albida kommer av latinets albus (vit) och betyder vitaktig, vilket syftar på blommorna.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Pseudorchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Klubbsporrens blommor lukta nästan som Nattyxnets, men behagligare, mera likt vanilj...
...På fjellen bli blommorna något större, glesare, särdeles välluktande, med spetsigare och hvitare kalkblad och gulaktig läpp."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/pseud/pseualb.html
Senaste uppdatering: 16 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg