Lappfela

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl.

Vetenskapliga synonym: Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski, Platanthera oligantha Turcz., P. parvula Schltr
Svenska synonym: dvärgnattviol, enbladig nattviol, lappyxne

Sibirnattfiol Lap-Gøgelilje

Lappfela

Beskrivning. Lappfela är en liten, ganska oansenlig orkidé, som ändå är omtalad eftersom den är en av vårt lands allra sällsyntaste arter. Den har en drygt decimeterhög stjälk som har ett ensamt blad vid basen. Blomställning av lappfela Lappfelans blomningstid infaller i juli, men den blommar bara vissa år. Blommorna är grönvita, doftlösa och sitter i ett kort fåblommigt ax med bara två till tio blommor. Kalkbladen är små och trubbiga och sporren kort och böjd. Pollenfacken är något snedställda. Den i Sverige förekommande lappfelan är en underart med beteckningen oligantha (Turcz.) Hultén, huvudarten, ssp. obtusata, förekommer bara i Nordamerika.
De båda andra arterna i släktet, grönvit nattviol (P. chlorantha) och nattviol (P. bifolia), är mer storväxta och har två basala blad, mångblommiga ax, samt blommor med lång sporre.

Närbild av blomma

Utbredning. Lappfela är mycket sällsynt och förekommer bara i Abisko-trakten i Torne Lappmark, där den växer på kalkrik fuktig mark. Arten betraktas som akut hotad, med turism och insamling som de främsta hoten (Rödlistade växter i Sverige 1995). Närmast är lappfela känd från ett par platser i Norge och Sibirien. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och publicerades 1881 (Nordstedt 1920). Arten upptäcktes den 5 augusti år 1880 av K. P. Hägerström.

Etymologi. Artnamnet obtusata betyder trubbig och underartsepitetet oligantha kommer av grekiskans oligo- (få) och antos (blomma) och betyder fåblommig.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Platanthera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/plata/platobt.html
Senaste uppdatering: 16 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg