Grönvit nattviol

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

Vetenskapliga synonym: P. montana auct.
Svenska synonym: storyxne

Grov nattfiol Skov-Gøgelilje Keltalehdokki Greater Butterfly-orchid Berg-Waldhyazinthe

Grönvit nattviol

Beskrivning. Grönvit nattviol är en ganska storväxt orkidé som kan bli över en halv meter hög. Den har två, stora, brett ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt ett par små smala stjälkblad. Grönvit nattviol blommar i juni-juli med grönaktigt vita, svagt doftande blommor som sitter samlade i mångblommiga ax. Kalkbladen är ofta gröna eller gulgröna, speciellt i kanterna. Läppen är långsmal och sporren är lång och tunn med en något förtjockad spets. Pollenfacken sitter väl åtskilda och är vinklade mot varandra.
Grönvit nattviol är mycket lik nattviol (P. bifolia), men den senare är mindre, och har smalare blad och starkare blomdoft. De båda arterna skiljs säkrast på pollenfackens läge som hos nattviol är tätt parallella medan de hos grönvit nattviol är vinklade med ett tydligt avstånd mellan sig. Hybrider mellan de två arterna förekommer.

Närbild av blommor

Utbredning. Grönvit nattviol är mindre vanlig, men förekommer från Skåne till Uppland, längre norrut är den sällsynt och i de nordligaste landskapen saknas den helt. Den är vanligare i kusttrakterna än i inlandet och växer ofta tillsammans med nattviol (P. bifolia) i lövängar och hagmarker. Första fynduppgift är troligen från 1600-talet, då Rudbeck omnämner en art som kan vara grönvit nattviol (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet chlorantha kommer av grekiskans khloros (grön) och anthos (blomma), namnet betyder grönblommig.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Platanthera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/plata/platchl.html
Senaste uppdatering: 16 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg