Bestämningsnyckel

Platanthera Rich. - Nattvioler

1. Blommor små, i fåblommig klase. Blad ensamt.
---lappfela (P. obtusata)
1. Blommor stora, i mångblommig klase. Blad två.
---2

2. Blommornas polliniefack tättsittande, parallella.
---nattviol (P. bifolia)
2. Blommornas polliniefack skilda från varandra, i vinkel.
---grönvit nattviol (P. chlorantha)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/plata/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg