Platanthera Rich.

Nattvioler

Beskrivning. Fleråriga orkidéer med hela knölrötter. Basala blad ett, två eller sällan tre, breda; stjälkblad små. Blommor vitaktiga, i få- till mångblommigt ax; stödblad örtartade. Övre kalkblad hjälmlikt hopstående, sidoställda kalkblad utåtriktade; läpp långsmal och odelad. Sporre kort eller lång.
Kromosomtal: 2n=42 (grönvit nattviol, nattviol), 2n=126 (lappfela).

Övrigt. Trots sitt namn tillhör nattvioler familjen orkidéer (Orchidaceae). Trädgårdsnattviol är inte besläktad med nattvioler utan är ett annat namn på hesperis (Hesperis matrionalis), en ofta odlad prydnadsväxt i familjen korsblommiga växter (Brassicaceae). Släktet violer (Viola) hör till familjen violväxter (Violaceae).

Etymologi. Släktnamnet Platanthera kommer av grekiskans platos (bred) och anthera (ståndare).

Släktet har 85 arter som alla hör hemma på norra halvklotet. I Sverige finns tre arter, nattviol (P. bifolia), grönvit nattviol (P. chlorantha) och den mycket sällsynta fjällarten lappfela (P. obtusata).

Familj: Orchidaceae

Arter:
grönvit nattviol (P. chlorantha)
lappfela (P. obtusata)
nattviol (P. bifolia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/plata/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg