Orchis L.

Nycklar

Beskrivning. Fleråriga orkidéer med två, runda, oflikade, näringslagrande rötter. Stjälk trind. Blad smalt lansettlika till tungformiga, ofläckade. Blommor karminröda, rosa eller sällan vitaktiga, i täta eller glesa ax; stödblad hinnartade, brunaktiga, kortare än blomskaften. Kalkblad mer eller mindre uppåtriktade, ibland hjälmlikt hopstående; nedåtriktad, hel eller treflikad, ofta med mörkare teckning än kalkbladen. Sporre välutvecklad, långsträckt.
Kromosomtal: 2n=36, 42.

Övrigt. Ett antal arter som tidigare hörde till detta släkte förs numera till släktet handnycklar (Dactylorhiza), de senare kännetecknas bland annat av handflikiga rötter och blommor med långa örtartade stödblad.

Etymologi. Släktnamnet Orchis kommer av grekiskans orchis (testiklar) vilket syftar på rötternas utseende. Namnet användes om en orkidé redan av Theofrastos, runt 300 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har drygt 30 arter. I Sverige förekommer sex arter, bland annat johannesnycklar (O. militaris), Sankt Pers nycklar (O. mascula) och krutbrännare (O. ustulata).

Familj: Orchidaceae

Arter:
alpnycklar (O. spitzelii)
göknycklar (O. morio)
johannesnycklar (O. militaris)
krutbrännare (O. ustulata)
kärrnycklar (O. palustris)
Sankt Pers nycklar (O. mascula)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg