Krutbrännare

Orchis ustulata L.

Krutbrennar Bakke-Gøgeurt Burnt Orchid Brand-Knabenkraut

Krutbrännare Beskrivning. Krutbrännare är en liten, lågväxt orkidé som kan bli upp till två decimeter hög. Bladen är ljusgröna och trubbiga. Krutbrännare blommar i juni, blommorna är små och sitter många tillsammans i ett ganska tätt ax. Knopparna och de yttre kalkbladen är rödaktigt svartbruna medan de inre kalkbladen är vita. Blommornas läpp, som är vit med karminröda fläckar, är smalt tredelad med en kort tvåkluven mittflik. Sporren är kort och något nedåtriktad.
Genom sina kontrasterande vita och svartröda blomfärger får krutbrännaren ett alldeles speciellt utseende som gör att den inte kan förväxlas med någon annan svensk växt. Dess litenhet gör dock att den ofta är svår att få syn.

Krutbrännare

Utbredning. Krutbrännare förekommer tämligen allmänt på Öland och Gotland, men förekommer sällsynt även i några få sydsvenska landskap. Den växer på kalkrika torra marker. Första fynduppgift är från Gotland och Öland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Krutbrännare

Etymologi. Artnamnet ustulata kommer av latinets ustulatus (bränd) och syftar på artens svartbruna topp. Namnet krutbrännare anges redan av Linné, som i Carl Linnæi öländska och gotländska resa år 1741 skriver att "Orchis militaris minima kallades här krutbrännare, et namn, som är makalöst wäl gifwit: ty axet har röda blommor såsom eld, men på spitsen små outslagna swarta blommor, hwar med branden aftecknas.".

Familj: Orchidaceae
Släkte: Orchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Fontaineblau ängar hafwa tilförene besets för desse härlige orchides, som sättia sin spectateur i admiration; de finnas nu wille i Sverige på Gotland och Öland öfwer alt."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/orchust.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg