Alpnycklar

Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch

Svenska synonym: gotlandsnyckelblomster

Alpenøklar Spitzels Gøgeurt Spitzels Knabenkraut

Alpnycklar Beskrivning. Alpnycklar är en orkidé som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen är omkring två centimeter breda och sitter två eller tre tillsammans vid stjälkens bas. Alpnycklar blommar i juni med rödlila, ganska stora blommor som sitter i ett tämligen smalt och fåblommigt ax. Kalkbladen är brungröna, hopstående, utom två som är vinglikt utåtriktade. Läppen är lång, ganska smal och rosa med mörkare teckningar. Sporren är grönaktig, konisk och nedåtriktad.
Alpnycklar liknar mest Sankt Pers nycklar (O. mascula), den senare har mer tät- och mångblommigt ax, samt blommor med rödlila kalkblad och jämntjock uppåtriktad sporre.

Alpnycklar

Utbredning. Alpnycklar är sällsynt och förekommer endast på Gotland, där den växer i skogsbryn, torrängar och vägkanter på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1940 av Bengt Pettersson som hittade arten den 4 juni 1939 i Halls socken (Hylander 1953). Alpnycklar Att arten inte uppmärksammats förrän i slutet av 1930-talet beror troligen på likheten med Sankt Pers nycklar (O. mascula), som är mycket vanlig på Gotland.

Etymologi. Artnamnet spitzelii hedrar tysken Anton von Spitzel (1807-1853).

Familj: Orchidaceae
Släkte: Orchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/orchspi.html
Senaste uppdatering: 17 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg