Kärrnycklar

Orchis palustris Jacq.

Vetenskapliga synonym: O. laxiflora Lam. ssp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
Svenska synonym: kärrnyckelblomster

Myrmarihand Mose-Gøgeurt Sumpf-Knabenkraut

Kärrnycklar

Beskrivning. Kärrnycklar är en ganska slank orkidéart med fåbladig stjälk. Bladen är ljusgröna, uppåtriktade och mycket smalare än hos någon annan art i släktet. De sitter dessutom mer spridda på stjälken än hos de andra arterna. Kärrnycklar blommar i juli med rosaröda blommor sitter i ett ofta glest ax. Blomman har en ganska bred, grunt trekluven läpp med mörkare fläckar. Sporren är välutvecklad och bakåtriktad.
Kärrnycklar är den enda arten i släktet nycklar (Orchis) som förekommer i blöta miljöer. Den har en viss ytlig likhet med Kärrnycklar sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri), men sumpnycklar har vanligen fläckade blad och blommor med stora örtartade stödblad. Inom släktet nycklar (Orchis) liknar kärrnycklar mest Sankt Pers nycklar (O. mascula), men den senare har bredare, ofta fläckade blad som sitter samlade vid stjälkens bas, samt blommor med uppåtriktad sporre.

Utbredning. Kärrnycklar är mycket sällsynt och har i vårt land endast påträffats på Gotland. Den växer i kanterna av blöta kalkmyrar med så kallad kalkbleke, det vill säga kalciumkarbonat som genom medverkan av alger fällts ut ur det mycket kalkhaltiga vattnet. Första fynduppgift publicerades 1806 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Orchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/orchpal.html
Senaste uppdatering: 17 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg