Göknycklar

Orchis morio L.

Svenska synonym: göknyckel, göknyckelblomster

Narrmarihand Salep-Gøgeurt Green-winged Orchid Kleines Knabenkraut

Göknycklar

Beskrivning. Göknycklar är en orkidé som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen sitter vid basen av stjälken och är korta och breda. Göknycklar blommar i maj-juni med vanligen rödlila blommor som sitter i ett glest och fåblommig ax. Blommornas färg är variabel, de är Göknycklar oftast rödlila men är ibland vit-, rosa- eller grönaktiga. Kalkbladen är ihopstående som en hjälm, läppen är tredelad och sporren kort och uppåtriktad.
Det glesa fåblommiga blomaxet och de hjälmlikt hopstående kalkbladen gör göknycklar lätt att känna igen. Göknycklar Hybrider med arten Sankt Pers nycklar (O. mascula) kan förekomma tillfälligt. Hos Sankt Pers nycklar är blomaxet tätt och mångblommigt och två av de yttre kalkbladen i blommorna är vinglikt utstående.

Göknycklar

Utbredning. Göknycklar är sällsynt och har sina flesta förekomster på Öland och Gotland, men är känd även från Skåne och Blekinge. Den växer på torr kalkrik mark. Första fynduppgift är från Färjestaden, Öland där Linné upptäckte den under sin öländska och gotländska resa år 1741, fyndet publicerade 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet morio kommer av grekiskans moros (dum, narrartad) och var ett växtnamn hos Dioskorides.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Orchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/orchmor.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg