Johannesnycklar

Orchis militaris L.

Svenska synonym: Johannes nyckelblomster, johannesnyckel, riddaryxne

Johannesnøklar Ridder-Gøgeurt Soikkokämmekkä Military Orchid Helm-Knabenkraut

Johannesnycklar Beskrivning. Johannesnycklar är en kraftigt byggd och ganska storväxt orkidé. Stjälken är grov och har två till fyra, breda och ljusgröna blad. Johannesnycklar blommar i juni med rosa blommor som sitter i ett stort, allsidigt, tätt och rikblommigt ax. Kalkbladen är gråaktigt rosa och hjälmlikt hopstående. Läppen är karminröd med ljus mitt och mörka prickar, den är lång och flikig med två smala sidoflikar och en brett tvådelad mittflik. Sporren är ganska kort och har samma ljusa färg som kalkbladen.
Johannesnycklar är den största och kraftigaste av arterna i släktet nycklar (Orchis) och känns igen på blommornas hjälmlika form och den långa flikiga läppen. Även hos göknycklar (O. morio) är alla blommans kalkblad hopstående som en hjälm, men göknycklar är lågväxt och har ett fåblommigt ax.

Johannesnycklar

Utbredning. Johannesnycklar är ganska vanlig på Öland och Gotland men förekommer också sällsynt i Skåne. Den växer i ängsmarker och skogsbryn på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Öland och Gotland och publicerades av Linné i en uppsats i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920). I uppsatsen skriver Linné att arten "Wäxer i alla Lunder och ängar på Öland och Gothland med härliga Blommor".

Johannesnycklar

Etymologi. Artnamnet militaris kommer av latinets militis (soldat), vilket syftar på kalkbladens hjälmlika form. Svenska namnet johannesnycklar omtalas redan av Linné som ett gotländskt namn på arten.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Orchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Riddaryxnet är den vackraste bland våra Orchis-arter och bidrager väsentligt till prakten i den egendomliga och för norden sällsynta Orchid-flora, som kring midsommar pryder Gotlands och Ölands buskiga ängar och utgör botanistens förtjusning. Till och med allmogen uppmärksammar dessa växters ovanliga bildning och på Gotland får denna, troligen för blomläppens skapnad, mest benämningen Johannis Nycklar."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/orchmil.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg