Sankt Pers nycklar

Orchis mascula (L.) L.

Svenska synonym: Sankt Pers nyckel, Sankt Pers nyckelblomster

Vårmarihand Tyndakset Gøgeurt Miehenkämmekkä Early-purple Orchid Großes Knabenkraut

Sankt Pers nycklar

Beskrivning. Sankt Pers nycklar är en medelstor orkidé med grov stjälk. Bladen sitter samlade vid basen av stjälken, de är breda och mörkgröna, ofta med mörka fläckar. Sankt Pers nycklar blommar i maj-juni med rödlila blommor som sitter i mångblommiga ax, blommornas läpp är vanligen ljusare och har mörka teckningar. Kalkbladen är hopstående, utom två av de yttre som är uppåtriktade. Läppen är tredelad, med breda rundade sidoflikar och en mindre mittflik. Sporren är uppåtriktad. Sankt Pers nycklar Sankt Pers nycklar liknar mest den sällsynta arten alpnycklar (O. spitzelii), men den senare har mer få- och glesblommiga ax, samt blommor med grönaktig smal läpp och nedåtriktad sporre. Hybrider mellan Sankt Pers nycklar och alpnycklar, och även mellan Sankt Pers nycklar och göknycklar (O. morio) kan påträffas.

Sankt Pers nycklar

Utbredning. Trots att den är ganska ovanlig är Sankt Pers nycklar ändå den vanligaste arten i släktet nycklar (Orchis) och också den som har den största utbredningen. Den kan på lämpliga lokaler förekomma i stort antal, till exempel på Öland och Gotland. Den växer på torr kalkrik mark, i ängar, skogsbryn och lundar. Första fynduppgift är från Lummelunda, Gotland där Linné upptäckte den under sin öländska och gotländska resa år 1741, fyndet publicerade 1745. Arten var dock känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Sankt Pers nycklar

Etymologi. Artnamnet mascula kommer av latinets masculus (testikel) och syftar på de två runda rötterna. Det svenska namnet Sankt Pers nycklar har förr också använts som namn på gullviva (Primula veris).

Familj: Orchidaceae
Släkte: Orchis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/orchi/orchmas.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg