Flugblomster

Ophrys insectifera L.

Vetenskapliga synonym: O. muscifera Huds., O. myodes Jacq.

Flugeblom Flueblomst Kimalaisorho Fly Orchid Fliegen-Ragwurz

Flugblomster, närbild av blomma Beskrivning. Flugblomster är en flerårig orkidé med insektsliknande blommor som sitter i ett glest ax. Stjälken blir bara ett par decimeter hög och har ett fåtal blad som är blåaktigt gröna och avlånga. Flugblomster blommar i juni-juli och har mycket speciella blommor som liknar steklar. De yttre kalkbladen är gulgröna och breda, medan de inre är brunröda, håriga, trådsmala, snett uppåtriktade och ser ut som antenner. Blommans läpp är kluven och har upptill två sidoflikar, den är brunröd och hårig men har i överdelen Flugblomster en kal blågrå fläck som har tolkats som ljusreflexen hos ett par hopfällda insektsvingar. Upptill på läppen finns också ett par släta, glänsande knölar som liknar ögon.
Flugblomstrets särpräglade blommor gör att den inte kan förväxlas med någon annan svensk växt, men den kan vara mycket svår att få syn på.

Flugblomster Utbredning. Flugblomster förekommer sällsynt på kalkrika fuktängar ända upp till Jämtland, vanligast är den på Öland och Gotland. Trots sitt speciella utseende är flugblomster ofta svår att få syn på, men den kan på vissa platser förekomma i stort antal. Första fynduppgift är från Öland och Gotland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Flugblomster, närbild av blomma Övrigt. Flugblomstrets doft liknar den som honorna av vissa grävstekel-arter använder för att locka till sig hanar. Lockade av doftämnena söker sig stekelhanarna till blommorna vilka genom sitt insektslika utseende lockar hanarna att para sig med dem. Under parningsförsöken fastnar blommans pollinier på stekeln som flyger vidare till nästa blomma och på så sätt hjälper till att säkerställa korsbefruktning.

Etymologi. Artnamnet insectifera betyder insektsbärande. Flugblomster omtalas som svenskt namn på arten redan av Linné.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Ophrys

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer i Sidlänte ängar på både Öland och Gotland, såsom wid Gaxa, Högby, Glömminge, Wisby och andra ställen. Blommorne äro så lika de blå spyflugor, at ei mer tycks fattas, än at de allenast kunna surra. Man behöver ei mer resa till Fontaineblau at åskoda denna, som närmare är til Öland."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/ophry/ophrins.html
Senaste uppdatering: 6 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg