Bestämningsnyckel

Orchidaceae - Orkidéer

1. Blomma stor, ensam eller sällan två tillsammans. Läpp stor, toffelformad.
---2
1. Blommor mindre, flera tillsammans i glesa eller täta klasar.
---3

2. Blomma med gul läpp och brunaktiga kalkblad.
---guckuskor (Cypripedium) - 1 art: guckusko (C. calceolus)
2. Blomma rosa och vit.
---nornor (Calypso) - 1 art: norna (C. bulbosa)

3. Bruna till vitaktiga klorofyllösa örter utan blad.
---4
3. Gröna örter med vanliga blad.
---6

4. Blommornas läpp uppåtriktad. Blommor vita med violett mönster.
---skogsfruar (Epipogium) - 1 art: skogsfru (E. aphyllum)
4. Blommornas läpp nedåtriktad. Blommor ljusbruna eller gröngula med vit läpp.
---5

5. Blommor ljusbruna, läpp tvåkluven. Blommor många, i tät klase.
---näströtter (Neottia) - 1 art: nästrot (N. nidus-avis)
5. Blommor gröngula, läpp hel eller grunt trekluven. Blommor få, i gles klase.
---korallrötter (Corallorrhiza) - 1 art: korallrot (C. trifida)

6. Blommornas läpp uppåtriktad.
---7
6. Blommornas läpp nedåtriktad.
---10

7. Blommor rosaröda till mörkt brunröda.
---brudsporrar (Gymnadenia) - 4 arter: bestämningsnyckel
7. Blommor gula eller gröna.
---8

8. Blommor medelstora, få i gles klase.
---gulyxnen (Liparis) - 1 art: gulyxne (L. loeselii)
8. Blommor små, talrika i tät klase.
---9

9. Blommornas läpp bred med smal spets, lika lång som kalkbladen. Oftast med endast ett blad. ---knottblomster (Microstylis) - 1 art: knottblomster (M. monophyllos)
9. Blommornas läpp smal, kortare än kalkbladen. Oftast med två blad.
---myggblomster (Hammarbya) - 1 art: myggblomster (H. paludosa)

10. Blommor med tydlig sporre.
---11
10. Blommor utan sporre.
---17

11. Blommornas sporre kort och bred.
---12
11. Blommornas sporre mycket längre än bred.
---13

12. Blommor vita eller gulvita.
---vityxnen (Pseudorchis) - 1 art: vityxne (P. albida)
12. Blommor gröna eller brunaktiga.
---grönkullor (Coeloglossum) - 1 art: grönkulla (C. viride)

13. Sporre tjock.
---14
13. Sporre mycket smal.
---15

14. Blommornas stödblad oansenliga, kortare än blommorna.
---nycklar (Orchis) - 6 arter: bestämningsnyckel
14. Blommornas stödblad stora, ofta längre än blommorna.
---handnycklar (Dactylorhiza) - 7 arter: bestämningsnyckel

15. Blommor i kort pyramidformig klase.
---salepsrötter (Anacamptis) - 1 art: salepsrot (A. pyramidalis)
15. Blommor i långsträckt klase.
---16

16. Blommor rosa. Blad smala.
---brudsporrar (Gymnadenia) - 4 arter: bestämningsnyckel
16. Blommor vita. Blad breda.
---nattvioler (Platanthera) - 3 arter: bestämningsnyckel

17. Blommor stora, läpp ludet brunviolett, mycket större än kalkbladen.
---ofrysar (Ophrys) - 1 art: flugblomster (O. insectifera)
17. Blommor små eller stora, läpp inte större än kalkbladen.
---18

18. Blad två, i par ett stycke upp på stjälken.
---tvåblad (Listera) - 2 arter: bestämningsnyckel
18. Blad ej fästa mitt emot varandra ett stycke upp på stjälken.
---19

19. Blad två. Blommor små, gulaktiga.
---honungsblomster (Herminium) - 1 art: honungsblomster (H. monorchis)
19. Blad flera. Blommor stora, eller små och vita eller brunaktiga.
---20

20. Blommor små och vita, i axlika klasar.
---21
20. Blommor stora, eller små och brungröna.
---22

21. Bladrosetter bildar mattor. Blommor med mycket kort spetsig läpp.
---knärötter (Goodyera) - 1 art: knärot (G. repens)
21. Bladrosett ensam, vid stjälkens sida. Blommor med bred fransig läpp.
---skruvax (Spiranthes) - 1 art: skruvax (S. spiralis)

22. Mycket småväxt. Blommor små. Blad trådsmala.
---dvärgyxnen (Chamorchis) - 1 art: dvärgyxne (C. alpina)
22. Storväxt. Blommor stora. Blad platta, ej trådsmala.
---23

23. Blommor skaftade, grönaktiga till mer eller mindre brunaktiga.
---knipprötter (Epipactis) - 4 arter: bestämningsnyckel
23. Blommor oskaftade, vita, gulvita eller rosa.
---skogsliljor (Cephalanthera) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg