Neottia Guett.

Näströtter

Beskrivning. Fleråriga orkidéer som saknar klorofyll, rötter tätt korall-likt förgrenade. Stjälk blekbrun, med stjälkomfattande bladslidor med små fjäll-lika blad. Blommor blekbruna, i tät allsidig, axlik klase. Kalkblad trubbiga, utstående eller hjälmlikt hopstående; läpp upptill skålformad, nedtill tvådelad, med runda utstående flikar. Sporre saknas. Kapsel nästan klotrund.
Kromosomtal: 2n=36.

Övrigt. Näströtter är ett av tre svenska orkidésläkten vars arter saknar klorofyll och lever saprofytiskt med hjälp av mykorrhiza med svamphyfer. De två övriga släktena är skogsfruar (Epipogium) och korallrötter (Corallorrhiza).

Etymologi. Släktnamnet Neottia kommer av grekiskans neottia (rede) och syftar på rotsystemets likhet med ett fågelbo.

Släktet har nio arter, i Sverige förekommer bara arten nästrot (N. nidus-avis).

Familj: Orchidaceae

Art:
nästrot (N. nidus-avis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/neott/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg