Nästrot

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Fuglereir Rederod Pesäjuuri Bird's-nest Orchid Nestwurz

Nästrot

Beskrivning. Nästrot är en robust orkidé som saknar klorofyll. Hela växten är blekbrun och saknar blad, men har flera stjälkomfattande bladslidor som slutar i små, fjäll-lika utskott. Nästrot blommar i juni-juli med blekt bruna, angenämt doftande blommor som sitter samlade i täta, axlika klasar. Kalkbladen är hjälmlikt slutna kring mynningen eller något utstående. Läppen är ganska lång och kluven, med runda flikar. Sporre saknas.
Nästrot är den kraftigaste och mest mångblommiga av de tre svenska orkidéer som saknar klorofyll, Nästrot och är därigenom lätt att känna igen. De två andra, korallrot (Corallorhiza trifida) och skogsfru (Epipogium aphyllum), är spädare och har färre, mer glest sittande blommor. Utblommade exemplar står kvar länge som vinterståndare och kan möjligen förväxlas med utblommade exemplar av tallört (Monotropa hypopitys), men hos denna är kapslarna färre och större, samt fyr- eller femtaliga och inte tretaliga som hos nästrot.

Nästrot i knopp

Utbredning. Nästrot är ganska sällsynt, men kan lokalt vara ganska allmän, och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i fuktiga örtrika barrskogar och lundar på kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nidus-avis kommer av latinets nidus (rede) och avis (fågel), namnet betyder fågelbo och syftar på utseendet hos rotsystemet.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Neottia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/neott/neotnid.html
Senaste uppdatering: 6 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg