Knottblomster

Microstylis monophyllos (L.) Lindley

Vetenskapliga synonym: Achroanthes monophyllos (L.) Greene, Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Knottblom Enbladet Hjertelæbe Sääskenvalkku Einblattorchis

Knottblomster Beskrivning. Knottblomster är en liten och späd orkidé som bara blir upp till trettio centimeter hög. Stjälken har vanligen endast ett välutvecklat blad vid basen, bladet är elliptiskt och omkring fyra centimeter långt. Knottblomster blommar i juni-juli med små gulgröna blommor som sitter i en lång, gles, axlik klase. Kalkbladen är smala, läppen är bred med en smal spets och ungefär lika lång som kalkbladen. Fruktämnet är vridet, vilket gör att läppen sitter uppåtriktad.
Knottblomster liknar mest Knottblomster myggblomster (Hammarbya paludosa), men den senare är vanligen mindre med flera, vanligen bara centimeterlånga blad vid stjälkens bas och en blomläpp som är kortare än de omgivande kalkbladen.

Knottblomster

Utbredning. Knottblomster är sällsynt, men förekommer från Bohuslän till Norrbotten. Den växer ofta enstaka i fuktig, kalkrik mulljord, mest i alkärr och kalkrika översilningskärr, och är ofta mycket svår att få syn på. Första fynduppgift är från Sätra brunn, Västmanland där den hittades av Olof Celsius, uppgiften publicerades 1745 av Linné (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet monophyllos kommer av grekiskans mono (en) och fyllon (blad) och betyder enbladig, vilket syftar på det oftast ensamma basala stjälkbladet.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Microstylis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art är särdeles utmärkt med sina ganska små och på mycket fina skaft sittande blommor, de minsta bland våra Orchidéers och bland de minsta i hela ordningen. Den älskar den lösa, svarta mylla, som bildas i alkärren, men växtens större eller mindre ymnighet beror mest på dessas, genom olika varma somrar orsakade, större eller mindre torrhet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/micro/micrmon.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg