Listera R. Br.

Tvåblad

Beskrivning. Små till medelstora orkidéer med kort jordstam. Stjälk med två blad som sitter en bit upp på stjälken. Blad nästan motsatta, oskaftade, äggrunda eller hjärtlika. Blommor gulgröna eller brunaktigt gröna, i axlik få- eller rikblommig klase. Kalkblad utåtriktade eller hopstående; läpp nedåtriktad, lång, kluven. Sporre saknas. Fruktkapsel rund eller äggformad.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Listera hedrar den engelske läkaren och naturforskaren Martin Lister (1638-1712).

Släktet har tjugo arter. I Sverige förekommer två arter, den lågväxta och späda arten spindelblomster (L. cordata) och den mer högväxta arten tvåblad (L. ovata).

Familj: Orchidaceae

Arter:
spindelblomster (L. cordata)
tvåblad (L. ovata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/liste/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg