Spindelblomster

Listera cordata (L.) R. Br.

Svenska synonym: hjärtyxne

Småtviblad Hjertebladet Fliglæbe Herttakaksikko Hjartatvíblaðka Lesser Twayblade Herz-Zweiblatt

Spindelblomster Beskrivning. Spindelblomster är en lågväxt, späd och oansenlig orkidé som kan vara svår att få syn på. Stjälken är tunn och brunaktig, ofta bara en decimeter hög, och har två små blad som sitter motsatta i nedre delen. Bladen är tunna, oskaftade, hjärtformade och omkring två centimeter långa. Spindelblomster blommar från maj till augusti med mycket små, brunaktigt gröna blommor som sitter samlade i en axlik klase. Kalkbladen är utåtriktade, oftast brunaktiga, ibland gröna. Läppen är Spindelblomster lång och kluven nästan till mitten.
Spindelblomster kan med sin ringa storlek och sina två hjärtformade motsatta blad inte förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, tvåblad (L. ovata), är grov och storväxt med stora ovala blad.

Spindelblomster

Utbredning. Spindelblomster förekommer sällsynt i södra Sverige, medan den i de mellersta och norra delarna av landet är ganska vanlig. Den växre i fuktiga mossrika barrskogar, men även i björkskog och på myrmarker i fjällen. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Campi Elysei 1701 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cordata kommer av latinets cordis (hjärta) och syftar på de hjärtformade bladen.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Listera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hjertyxnet är en riktig skuggväxt, som skyr solen. Också är hela dess byggnad särdeles fin, dess stjelk brun, dess blommor grönbruna."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/liste/listcor.html
Senaste uppdatering: 15 december 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg