Liparis Rich.

Gulyxnen

Beskrivning. Lågväxta, ljusgröna orkidéer med näringslagrande stamknölar bredvid varandra på kort horisontell jordstam. Stjälk trekantig med två basala blad. Blad brett lansettlika, glänsande gröna. Blommor ljusgula, i glest fåblommigt ax. Kalkblad smala; läpp smal, uppåtriktad. Sporre saknas. Könspelare lång, smal.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Liparis kommer av grekiskans liparos (fettglänsande) och syftar på de blanka bladen.

Släktet har 350 arter varav en, gulyxne (L. loeselii), förekommer i Sverige.

Familj: Orchidaceae

Art:
gulyxne (L. loeselii)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/lipar/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg