Herminium R. Br.

Honungsblomster

Beskrivning. Lågväxta orkidéer med runda rotknölar. Stjälk med vanligen två motsatta blad nedtill, upptill med ett eller två, små, smala blad. Nedre blad brett elliptiska, spetsiga, oskaftade. Blommor gröngula, honungsdoftande, samlade i långsmalt ax. Kalkblad smala, framåtriktade; läpp djupt treflikad, mittflik lång. Sporre saknas.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Herminium kommer av grekiskans hermis (stöd, sängfot) och syftar på blomformen (Odhner 1963).

Släktet har 30 arter varav en, honungsblomster (H. monorchis), förekommer i Sverige.

Familj: Orchidaceae

Art:
honungsblomster (H. monorchis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/hermi/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg