Honungsblomster

Herminium monorchis (L.) R. Br.

Svenska synonym: desmansknopp

Honningblom Pukkellæbe Mesikämmekkä Musk Orchid Einknolle

Honungsblomster Beskrivning. Honungsblomster är en liten orkidé med små gröngula blommor som sitter samlade i ett långsmalt ax. Stjälken har vanligen två, stora och brett elliptiska blad som sitter ganska långt ned, samt ett eller två betydligt mindre och smalare blad längre upp. Honungsblomster blommar i juni-juli med gröngula, honungsdoftande blommor. Kalkbladen är smala och hopstående och läppen är djupt treflikad med en lång mittflik och två korta sidoflikar. Blomman saknar sporre.
Honungsblomstrets speciella blommor med gröngula hopstående kalkblad gör att den knappast kan förväxlas med andra arter.

Honungsblomster Utbredning. Honungsblomster förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. Den växer i fuktig, kalkrik gräsmark. Arten var förr betydligt vanligare, men utdikning och minskat bete har gjort att den försvunnit från många växtplatser. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Honungsblomster

Etymologi. Artnamnet monorchis kommer av grekiskans monos (ensam) och orchis (testikel) vilket syftar på den ensamma rotknölen. Svenska namnet honungsblomster av att blommorna doftar honung. Det av Nyman (1868) i citatet omtalade gotländska namnet desmansknopp har också använts på arten desmeknopp (Adoxa moschatellina).

Familj: Orchidaceae
Släkte: Herminium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blommorna hos denna lilla växt äro helt små och oansenliga, men deras egendomliga, tydliga honingslukt har likväl tillvunnit dem uppmärksamhet och förskaffat växten dess temligen allmänt kända svenska benämning (på Gotland skall den också kallas Desmansknopp)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/hermi/hermmon.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg