Myggblomster

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Vetenskapliga synonym: Malaxis paludosa (L.) Sw.
Svenska synonym: myggyxne

Myggblom Hjertelæbe Suovalkku Bog Orchid Weichstendel

Myggblomster Beskrivning. Myggblomster är en liten späd, ljust gulgrön orkidé med mycket små blommor. Stjälken är ofta bara fem centimeter hög. De två eller tre bladen är små, omkring en centimeter långa, och sitter vid basen av stjälken. Bladspetsarna är ibland sträva på grund av de mycket små, vårtlika groddknopparna som kan sitta i kanten. Myggblomster blommar i juli-augusti, blommorna är talrika och sitter i en kort och smalt axlik klase. Kalkbladen är gulgröna och fruktämnet är vridet så att den spetsiga läppen och två av kalkbladen är uppåtriktade.
Myggblomster är en av våra minsta och mest oansenliga orkidéer och den kan vara mycket svår att få syn på. Den liknar mest knottblomster (Microstylis monophyllos), men den senare har vanligen endast ett välutvecklat blad som är fyra till fem centimeter långt.

Blommor Utbredning. Myggblomster förekommer från Skåne till Lule Lappmark. Den är ganska sällsynt och växer i mattor av vitmossa (Sphagnum) i kalkfattiga gungflyn och mossar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Linné i Species plantarum år 1753, Linné angav Bergius som den som funnit arten (Nordstedt 1920). I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns dock ett exemplar som insamlats av Löfling i Jumkil, Uppland 1749. På baksidan av arket har Lars Montin skrivit att detta är det första fyndet av arten. Löflings exemplar kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet paludosa kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'. Det svenska namnet myggblomster ska inte förväxlas med myggnyckelblomster och myggnycklar som är äldre namn på orkidéarten gulyxne (Liparis loeselii).

Familj: Orchidaceae
Släkte: Hammarbya

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer i vattenrika kärr och mossar med gungdy, mellan multnande Hvitmossa (Sphagnum), sällsynt eller temligen sällsynt...
...Myggyxnet utvecklas bäst och ymnigast under varma somrar, då kärren der det växer bli mer torra, eller då en våt sommar följer på en mycket varm och torr."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/hamma/hammpal.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg