Gymnadenia R. Br.

Brudsporrar

Beskrivning. Fleråriga orkidéer med handflikiga knölrötter. Stjälk mångbladig. Blad smalt lansettlika, ljusgröna. Blommor i mångblommigt, långsmalt eller huvudlikt ax. Kalkblad rosa, röda eller svartröda, utåtriktade eller ibland med inre kalkblad hopstående; läpp bred, trubbigt treflikig och nedåtriktad eller smal, spetsig och uppåtvänd. Sporre lång, smal och spetsig, kort och trubbig, eller nästan obefintlig. Könspelare kort, rak.
Kromosomtal: 2n=40 (brudsporre, luktsporre), 2n=60 (brunkulla), 2n=80 (brudkulla).

Övrigt. Släktet brudsporrar brukar i traditionell mening omfatta endast två svenska arter, men forskning har visat att brunkullor (Nigritella) och brudkullor (Gymnigritella) utvecklats ur släktet brudsporrar. De tre släktena förs numera ihop vilket inneburit att de svenska arterna brunkulla (G. nigra) och brudkulla (G. runei) har flyttats till släktet brudsporrar.

Etymologi. Släktnamnet Gymnadenia kommer av grekiskans gymnos (naken) och aden (körtel).

Släktet har drygt tio arter varav fyra förekommer i Sverige, den vanligaste och mest vittspridda arten är brudsporre (G. conopsea).

Familj: Orchidaceae

Arter:
brudkulla (G. runei)
brudsporre (G. conopsea)
brunkulla (G. nigra)
luktsporre (G. odoratissima)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/gymna/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg