Brudkulla

Gymnadenia runei (Teppner & E. Klein) Ericsson

Vetenskapliga synonym: Gymnigritella runei Teppner & E. Klein

Hybridkulle

Brudkulla Beskrivning. Brudkulla är en lågväxt orkidé som bara blir en till två decimeter hög. Stjälken har flera smalt lansettlika blad, de basala bladen är något längre än de andra bladen. Brudkulla blommar i juli med röda blommor som sitter i ett tätblommigt huvudlikt ax. Blommorna är ganska öppna och har smala, spetsiga, utåtriktade kalkblad och en uppåtriktad läpp. Sporren är omkring två millimeter lång och säckformad.
Brudkulla är mycket lik brunkulla (G. nigra), men den senare har svartröda blommor med mycket kort, rundad sporre.

Utbredning. Brudkulla är mycket sällsynt och förekommer endast på några få platser i Åsele Lappmark och Lycksele Lappmark, vilket är de enda kända växtplatserna i världen. Den växer på kalkrika fjällängar strax ovan trädgränsen. Första fynduppgift är från 1989 då den beskrevs av H. Teppner och E. Klein i uppsatsen Gymnigritella runei spec. nova (Orchidaceae-Orchideae) aus Schweden (Phyton 29: 161-173).

Övrigt. Brudkulla fördes tidigare till ett eget släkte, Gymnigritella, och ansågs uppkommen ur en hybrid mellan brudsporre (G. conopsea) och brunkulla (G. nigra). Några egentliga belägg för hybridteorin föreligger inte och brudkulla anses numera vara en av flera lokalendemiska arter inom det europeiska 'brunkulla-komplexet'. Arten flyttades från Gymnigritella till Gymnadenia av Stefan Ericsson i uppsatsen Om brudkullan, Gymnadenia runei, och dess ursprung (Svensk Botanisk Tidskrift 91: 139-142. 1997).

Etymologi. Artnamnet runei hedrar botanisten Olof Rune som först upptäckte arten.

Familj: Orchidaceae
Släkte: Gymnadenia

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/gymna/gymnrun.html
Senaste uppdatering: 25 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg